Χορωδία

Το έργο της αμαρτίας είχε συντελεσθεί. Ο άνθρωπος είχε φθάσει στο έσχατο σημείο του• σταύρωσε τον Θεόν! Ο Υιός του ανθρώπου είχε έλθει στην έσχατη ταπείνωση. Η Θεία δικαιοσύνη είχε πληρωθεί. Ένα ακόμη, υπολείπεται, η δικαίωση, η ανάσταση. Τούτο τo γεγονός, της αναστάσεως το μέγα θαύμα, εορτάζει ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος, τη δικαίωση της θείας ενανθρωπήσεως, την αποκατάσταση της ηθικής τάξεως στον κόσμο, την κατίσχυση της αληθείας επί του ψεύδους, την νίκη του φωτός κατά του σκότους, το θρίαμβο του Θεού στο έργο Αυτού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η εκ νεκρών ανάσταση του Χριστού αποτελεί τη βεβαίωση της αναστάσεως του ανθρώπου. Αυτή είναι το κήρυγμα των Αποστόλων, ο θεμέλιος της Εκκλησίας, η δύναμις των μαρτύρων, η ελπίς των δικαίων. Η χριστιανική διδασκαλία, η Εκκλησία και η Θεία Λατρεία, όλη η ζωή των χριστιανών, σαν ένα πλανητικό σύστημα, στρέφεται περί τον ζωηφόρο ήλιο της αναστάσεως. Η ανάσταση του Κυρίου μας αποτελεί το μόνο ρυθμιστή της ζωής των ανθρώπων και τη μόνη δύναμη, η οποία είναι ικανή να μας συγκρατήσει από το κακό και να μας ενισχύσει στο αγαθό. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, κατά τον ίδιο τρόπο, υπηρετήσαμε στο Ευαγγέλιο και αισθανόμεθα την πίστη μας και ζούμε την ανάσταση. Και επειδή πιστεύουμε, δεν καμπτόμεθα, αλλά εντείνουμε κάθε φορά τις προσπάθειές μας και υπομένουμε στον αγώνα της ζωής και στη μάχη της ιστορίας, ακούοντες συνεχώς ηχούσαν την σάλπιγγα του Προφήτου «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην…».

Αυτόν τον αναστάσιμο ύμνο αποδίδει πανηγυρικά η Βυζαντινή χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς», κλείνοντας την επετειακή Πασχαλινή της συναυλία, επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων μουσικής ιστορίας της.

Χειρόγραφο – παρτιτούρα

anasta-o-theos

No votes yet.
Please wait...