Ύμνος

Καλημέρα πάντες, ω αδελφοί, ακούσατε την σήμερον Εορτή
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά
Εν αρχή που έκαμεν ο Θεός, εποίησεν την γην και τον ουρανόν
Δεύτερον δε πάλιν από αυτά έκαμε τα ζώα και τα φυτά
Της ημέρας έκαμε μεν το φως, το δε σκότος έκαμε της νυκτός
Έκαμε τη θάλασσα, ποταμούς, τον μέγαν Ιορδάνην και αλλουνούς
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά
Λοιπόν παρακαλώ σας χριστιανοί να πανηγυρίσωμεν Εορτή
Σήμερον τα άστρα φωτίζονται κι όλα τα νερά αγιάζονται
Σήμερον βαπτίζεται ο Χριστός εις τον Ιορδάνην τον ποταμόν
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά
Δώτε των πτωχών το μνημόσυνον κι εις τον Ιησούν πανευφρόσυνον
Τότε ο Χριστός μας θα χαίρεται και εις τον Παράδεισον δέχεται
Καλημέρα, καλημέρα καλή σου μέρα αφέντη με την κερά

Ύμνος

Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου, Ὅσιε Πάτερ, καὶ γέγονας ποιμήν, τῆς του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα, πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ Θεότητι.

Ο διεθνούς φήμης μαέστρος, πιανίστας και συνθέτης Βασίλης Τσαμπρόπουλος ερμηνεύει το Ιδιόμελο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξεχύθη η χάρις» για το CD της Νεκταρίας Καραντζή «Ύμνοι και Κάλαντα» (2012).

Ύμνος

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα λειτουργούν οι εξής νέες τεχνικές δυνατότητες στο Θησαυρό Βυζαντινής Μουσικής:

  • Αξιολόγηση καταχωρήσεων: εκφράστε άμεσα την άποψή σας για κάθε δημοσιευμένο άρθρο, σελίδα ή άρθρο
  • Αυτόματη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Για να ενημερώνεστε αυτόματα για τις νέες καταχωρήσεις του Θησαυρού Βυζαντινής Μουσικής, μπορείτε να γράψτε e-mail σας στο σχετικό πλαίσιο του δεξιού πλευρικού μενού επιλογών. Ακολούθως θα λάβετε ένα μήνυμα από την υπηρεσία Feedburner, η οποία θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την επιθυμία λήψης ενημερώσεων.
  • Διάδοση περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα: Στο κάτω μέρος κάθε καταχώρησης μπορείτε να στέλνετε και να διαμοιράζεστε εύκολα το εν λόγω άρθρο μέσω e-mail καθώς και σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα.

Για άλλες υπηρεσίες που θα θέλατε να δείτε, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους πολλούς διαθέσιμους τρόπους.

Ύμνος

Απολυτίκιον, Ήχος Πρώτος.
Μέλος αργόν (Ματθαίου Βατοπαιδινού)
Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Ύμνος

Προεόρτιον Θεοτόκιον – Ήχος Β’

«Πλησιάζει ο καιρός της σωτηρίας ημών» μας πληροφορεί ο Κυπριανός, στιχουργός του Προεόρτιου Δοξαστικού των Αποστίχων της Κ΄ του μηνός Δεκεμβρίου. Ο ύμνος αυτός μελοποιήθηκε στον γλαφυρό Β΄ ήχο της χρωματικής κλίμακας. «Ας ακούσουν τα όρη και τα περίχωρα της Ιουδαίας» αναφωνεί ο στιχουργός και αποδίδει εξαίρετα η Βυζαντινή χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς» με μουσική έξαρση τον ανωτέρω στίχο, όπως απαιτείται εννοιολογικά. Θαυμάσια επίσης είναι συνολικά η μουσική εκτέλεση ως προς το ύφος και τον ρυθμό.

ιδού καιρός ήγγικε

Ύμνος

Απολυτίκιο περιτομής Ιησού Χριστού.

Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε· καὶ Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. (Ἦχος α’)

Ύμνος

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. (Ἦχος α’.)

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.

 

Ύμνος

Ιδιόμελον Α’ ώρας – Ήχος πλ. Δ’

Ερμηνεία: χορωδία Θεόδωρος Φωκαεύς

Το μέλος αποδίδεται σύμφωνα με το χειρόγραφα του μελοποιού σε ελαφρά διασκευή του χοράρχου, κ. Χαραλάμπους Θεοτοκάτου.

βηθλεέμ ετοιμάζου

Ύμνος

Καλοφωνικός Ειρμός Ήχος Α΄

Εξαιρετικής μουσικής σύνθεσης ο Καλοφωνικός Ειρμός «ΑΣΤΡΟΝ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ». Είναι μέλος Βαλασίου Ιερέως από το Καλοφωνικόν  Ειρμολόγιον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ. Τονισμένος στον πανηγυρικό και συνάμα χαρμόσυνο Α΄ ήχο, αποτελεί επίκαιρο μουσικό θησαυρό της περιόδου των Χριστουγέννων, κατάλληλο για χορωδιακή εκτέλεση.

Το αποδίδει πιστά ως προς το μουσικό κείμενο ο Βυζαντινός χορός «Θεόδωρος Φωκαεύς», με αποκορύφωμα ένα θαυμάσιο κράτημα, μέλος Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ του Φωκαέως.

Το μέλος αποδίδεται σύμφωνα με το χειρόγραφα του μελοποιού σε ελαφρά διασκευή του χοράρχου, κ. Χαραλάμπους Θεοτοκάτου.

astron-anatetalken-01 astron-anatetalken-02 astron-anatetalken-03